Новости

Головним напрямком взаємодії правоохоронних органів по лінії Інтерполу є встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Мета – затримання, визначення місцезнаходження або просте інформування. Іноді наслідком стає екстрадиція. Як відбувається співпраця, – спробуємо проілюструвати на прикладі українського бюро.

Главным направлением взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола является установление местонахождения разыскиваемых лиц. Цель – задержание, определение местонахождения или простое информирование. Иногда следствием становится экстрадиция. Как происходит сотрудничество, – попробуем проиллюстрировать на примере украинского бюро.

До недавнего времени в европейских странах вводились реестры конечных бенефициарных владельцев компаний, а сведения в них были доступны для широкой общественности. Но Суд ЕС решил, что открытость нарушает права собственников и подвергает их высоким рискам. Реестрам КВБ быть, но не публичным.

Донедавна в європейських країнах працювали реєстри кінцевих бенефіціарних власників компаній, а відомості в них були доступні для широкого загалу. Але Суд ЄС вирішив, що відкритість порушує права власників та наражає їх на високі ризики. Реєстрам КВБ бути, але непублічним.

Питання боротьби зі злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі держави, вирішуються правоохоронними органами України виключно через Національне центральне бюро Інтерполу.

FaLang translation system by Faboba